Actie voorwaarden

Algemene voorwaarden sinterklaaskleurplaat Mesjeu.

Als je meedoet aan onze kleurwedstrijd ga je akkoord met deze voorwaarden.        Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op een mooie attentie.

Je kunt deelnemen aan de kleurwedstrijd als je in België of Nederland woont.

Iedereen kan meedoen er is geen leeftijdsbeperking.

Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

Door mee te doen aan de kleuractie, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de voorwaarden en het privacy beleid.  Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de "Kleurplaat Sinterklaas actie van Mesjeu".

Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis en leidt tot geen enkele verplichting.

Alle informatie over de kleurplaatactie is te vinden op www.cafemesjeu.be/sinterklaas

Meerdere inzendingen per persoon zijn toegelaten  Er kan slechts met één kleurplaat gewonnen worden.

De kleurplaat kan worden opgehaald bij café Mesjeu en is te downloaden op de website van Café Mesjeu.

De inzending moet uiterlijk 05-12-2021  persoonlijk zijn ontvangen bij Café Mesjeu.

De kleurplaat moet op de achterzijde voorzien zijn van (duidelijk leesbaar)                            De naam, e-mailadres en of telefoonnr.

Door mee te doen, ga je akkoord met het doorgeven aan Café Mesjeu, van je persoonsgegevens.  Ga je tevens akkoord met deze actievoorwaarden en privacyvoorwaarden.

De winnaars worden door de Sint (-jury) gekozen, uit alle ontvangen inzendingen.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Café Mesjeu zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs.

De prijswinnaars worden gekozen door Sint en een door Mesjeu aangewezen jury.

Winnaars worden bekend gemaakt via onze Mesjeu facebookpagina.

Winnaars worden ook gepubliceerd op onze website.

Over de uitslag van de kleurplaatactie kan niet worden gecorrespondeerd.

Wanneer de prijswinnaar(s) binnen 14 na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt Café Mesjeu zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te belonen.

Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geeft je Café Mesjeu de toestemming om afbeeldingen van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde afbeeldingen die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Café Mesjeu de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam.

Heb jij bezwaar aan gaande de privacy voorwaarden dan kan dit enkel, voorafgaand aan deelname van deze actie, schriftelijk aan Café Mesjeu kenbaar gemaakt worden.

Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleuractie worden niet verstrekt aan derden en  jouw gegevens worden binnen twee maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

De actie wordt georganiseerd door Café Mesjeu Kasteelstraat 48 3621 Neerharen waar de kleurplaat uitgegeven verkrijgbaar is.

De boven genoemde partij is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurplatenactie.

Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.