Boom

Met de 'Tree of Life' van Mark Dion (V.S.) is het eerste permanent kunstwerk van het internationale kunstproject 'Kunst aan de Maas' letterlijk en figuurlijk ingebed in het rivierlandschap. De levensboom staat als landmark op een symbolische plek in het Lanakense gehucht Herbricht.

het kunstwerk vertelt het verhaal van geboorte, dood en wedergeboorte. In de 6 meter hoge boom zie je dieren van vroeger, zoals de mammoet en de mosasaurus. Dieren die terugkeren. Denk aan de steur en hedendaagse dieren, waaronder de kikker en de zeearend. Ook de mens krijgt zijn plaats. Enerzijds in de materialen van de bijl en de schaar, maar ook in de streekfolklore van de bokkenrijders. De pijl staat voor de tijdslijn. En wie goed kijkt ziet er ook humoristische toetsen in. Denk aan de gigantische regenworm.

Vanuit de lokale fauna werd geopteerd voor een kleur- en weervaste compositie van zomereik, staal en epoxy. Voor de praktische uitwerking deed Dion beroep op Ron Holthuysen (Scientific Art Studio) en tal van Limburgse bedrijven. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 200.000 euro. Hiervan betaalt de gemeente Lanaken 50.000 euro. Verder krijgt het project steun van Vlaanderen en de Maaslandse gemeenten, naast tal van andere actoren die actief zijn in het RivierPark Maasvallei. (Bron HLN)

Mark Dion (61) is een wereldwijd gerespecteerd kunstenaar die al in het MoMa in New York en in de Tate Gallery in Londen exposeerde en aanwezig was op Documenta in Kassel. Hij is internationaal gelauwerd voor zijn werk waarin ecologische vraagstukken en perceptie van de natuur centraal staan.

De Levensboom hier in de winterbedding van de Maas in Herbricht staat symbool voor het vroegere en huidige leven in en bij de rivier. Naast de nog levende dieren zoals de bever, de paling, de pier, het vliegend hert, de visarend en boomkikker zijn er ook meerdere uitgestorven dieren zoals de mammoet, de mosasauris en de ammoniet. De aks en de pijl staan dan weer symbool voor de oorlogen die hier in het grensgebied vaak werden beslecht. Maar het is de bedoeling dat voorbijgangers een eigen invulling geven aan deze 16 symbolen

.