Kruiswoordpuzzel

Doe mee en win.

Dit zijn de winnaars!

De winnaar van de woordpuzzel is die de sleutelwoorden correct beantwoord heeft, en het antwoord op de schiftingsvraag correct heeft.  Indien geen enkele deelnemer de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar van de wedstrijd diegene die de sleutelwoorden correct heeft en wiens antwoord op de schiftingsvraag het correcte antwoord het meest benadert. In het geval er meerdere deelnemers zijn met het winnende antwoord of meest juiste antwoord op de schiftingsvraag, zijn diegenen die de puzzel het snelst hebben opgelost, de winnaars. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaar, geen enkele communicatie gevoerd, noch per email, noch per telefoon. Hubert en Gilberte behouden zich het recht de wedstrijd,  en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen, in te korten of te annuleren. In al deze gevallen kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden. Deelname aan de wedstrijd betekent instemmen met de privacyverklaring. De persoonsgegevens van alle deelnemers worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. De gegevens van de winnaars worden enkel gebruikt om contact op te nemen wanneer ze hebben gewonnen.